top of page

Novinky:

Žádné novinky

-

Vyšetření zdravotní způsobilosti

Nezapomeňte se telefonicky objednat k vyšetření zdravotní způsobilosti na střední školu, sport, letní tábor s předstihem.

Elektronický systém

Nově využíváme elektronický systém evidence pacientů Neklepat.cz. Přihlašujete se kartičkou Vaší zdravotní pojišťovny a vyberete si důvod Vaší návštěvy na displei. Ihned se údaje objeví u nás na počítači a sestra Vás může vyzvat ke vstupu do ordinace dle pořadí či závažnosti problému.

Dovolená:

Dovolená 27.3.-28.3.2024, zastupuje MUDr. Hana Šnobrová, Vrchlického 57, Jihlava, tel. 567574506.
Dovolená 2.4.-5.4.2024, zastupuje MUDr. Jitka Cvrčková, Vrchlického 57, Jihlava, tel. 567574503.

Upozornění:

Nadále platí režimové opatření ze dne 1.9.2020:

1/ Je nutné telefonické objednání všech pacientů. Důvodem je zejména v současné epidemiologické situaci zajištění bezpečného prostředí pro pacienty, jejich doprovod a zdravotnický personál. Pokud lze, řešíme pacienta distančním způsobem.

V prostorách čekárny, ordinace možný vstup pouze se zakrytím úst a nosu. Doprovod u nezletilých pouze jedna dospělá osoba.U vstupu použít desinfekci na ruce.

2/ Indikace k provádění testů na COVID-19 se řídí platnými algoritmy MZ ČR.

3/ Do kolektivu jsou přijímány pouze děti zdravé, nejevící příznaky akutního onemocnění.I. dítě akutně nemocné

A/ onemocnění dítěte doma: zákonný zástupce v případě potřeby telefonicky kontaktuje PLDD, PLDD rozhodne o léčebném postupu, domácí léčba trvá zpravidla 10 dnů, pokud lékař nerozhodne jinak. PLDD rozhodne o kontrole zdravotního stavu a v případě potřeby vystaví Rozhodnutí o potřebě ošetřování. V případě podezření na COVID-19 se řídí platným algoritmem vydaným MZ ČR.

B/ onemocnění dítěte ve škole: učitel kontaktuje zákonného zástupce, předá dítě a poučí jej, že v případě potřeby je vhodné telefonicky kontaktovat registrujícího PLDD, který rozhodne o dalším postupu. Domácí léčba trvá zpravidla 10 dnů, pokud lékař nerozhodne jinak. Žáka omlouvá zákonný zástupce, ev. doloží školskému zařízení čestné prohlášení rodičů o bezinfekčnosti (obdoba bezinfekčnosti na letní tábor).II. dítě s chronickým onemocněním (projevujícím se přetrvávajícími příznaky obdobnými COVID-19 , které jsou projevem chronického onemocnění).

V případě potřeby, kdy není-li škole známo (např. z částečného či úplného osvobození z TV, z posudku o způsobilosti na zotavovací akce) vydá PLDD jednorázově potvrzení o zdravotním stavu dítěte (viz příloha – vzor potvrzení).

Potvrzení vystavuje PLDD na žádost zákonného zástupce v zákonné lhůtě, předává pouze zákonnému zástupci. Potvrzení není služba hrazená z veřejného zdravotního pojištění, hradí žadatel.

23.8.2020:

Pracujeme v plném režimu dle ordinačních hodin,
prosíme o objednávání dítěte k vyšetření telefonicky,
k ošetření s dítětem se dostaví pouze jeden rodič,
v čekárně je nadále povinné nošení roušek a dodržování rozestupů

Změna očkování od 1.1.2018:

Pro děti narozené v termínu očkovací látka Hexacima ve schema 2+1 /tjl.1 dávka mezi 2-3 měs.,2.dávka 4-5 měs.,3.-dávka 11-13 měs.věku/ Pro děti narozené předčasně očkovací látka Infanrix Hexa v původním schema 3+1 /1-dávka mezi 2-6 měs.,pak další v odstupu 1-2 měs.,posl.dávka mezi 11-13 měs.věku/ Očkovací látka Priorix/proti zarděnkám, příušnicím, spalničkám/ se nově očkuje: 1.dávka mezi 15-18 měs.věku,2-dávka se posunula na 5-6 rok věku dítěte

12.12.2017:

Vyšetření dítěte ke zdravotní způsobilosti na střední školu objednávejte min.14 dnů dopředu.

bottom of page