top of page

O nás

O naší ordinaci

Naše ordinace poskytuje léčebnou i preventivní péči dětem od narození do 19ti let . Při diagnostice onemocnění přímo v ambulanci využíváme vyšetření CRP (C reaktivní protein  k rozlišení virového a bakteriálního původu onemocnění)  nebo Strep-test (ke stanovení Streptokoka skupiny A, původce bakteriální angíny). Ordinace se nachází v areálu polikliniky a nemocnice v Jihlavě, takže  jsou dostupné během celé ordinační doby přilehlé ambulance odborných lékařů, specialistů i laboratoří. Na  preventivní prohlídky, vyšetření zdravotní způsobilosti a očkování povinné i nepovinné objednáváme v domluvených termínech. Na žádost provádíme lékařský piercing uší přístrojem Blomdahl eventuálně sterilní jehlou.

Náš tým je připravený Vám poskytnout veškerou  péči

MUDr. Sylva Lerchová

Studovala na  lékařské fakultě UJEP Brno obor dětské lékařství. Po atestaci z pediatrie pracovala na dětském oddělení nemocnice v Jihlavě na novorozeneckém oddělení a v nefrologické ambulanci. Od roku 2000 pracuje samostatně jako praktický lékař pro děti a dorost. Je držitelkou několika diplomů celoživotního vzdělávání od České lékařské komory. 
Pravidelně se účastní lékařských seminářů a konferencí. Je vdaná,má dvě děti.

Eva Konířová

Studovala na Střední zdravotnické.škole v Jihlavě obor dětská sestra. Po maturitě pracovala na dětském oddělení nemocnice v Jihlavě, poté v ambulancích lékařů pro děti a dorost . 
Je držitelkou certifikátu regenerační a sportovní masáže a certifikátu instruktorky spinningu. Dále pokračuje ve vzdělávání v oboru dětská sestra účastí na konfereních,seminářích.  Je vdaná,má tři děti

bottom of page